Thợ kéo điện 3 pha

Thợ kéo điện 3 pha

Kéo điện, đi điện 3 pha chưa bao giờ là dễ dàng cả. Thợ kéo điện 3 pha của EVN chỉ có nhiệm vụ cấp điện vào nhà bạn vị trí thuận lợi nhất mà họ có thể lắp đặt. Họ sẽ không hỗ trợ bạn việc chia lại hệ thống điện 3 pha tới từng vị trí cụ thể, Hay bạn muốn kéo thêm điện...