Bảng giá nhân công lắp đặt ngành nước

Bảng giá nhân công lắp đặt ngành nước

Hầu hết các thiết bị trong ngành nước bạn đều có thể tự lắp đặt được. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bạn không thể tự lắp được cần phải có thợ để lắp đặt cho bạn.  Ví dụ bạn không đủ dụng cụ để lắp đặt, mua mới thì phí vì sài chỉ 1 lần lắp đặt xong rồi không cần sài vào...